Taal:

Snifters

Fijn stof, het probleem van deze tijd

Fijnstof dust monitoring levert een bijdrage aan de verbetering van bedrijfsresultaat en het milieu.

U wilt hogere opbrengsten en betere kwaliteit in uw productieproces
Lagere emissiewaardes verhogen het groene imago van uw bedrijf waarbij dust monitoring de aangewezen oplossing kan zijn. Om te hoge concentratie van fijnstof op te sporen.
Minder fijnstof-vervuilde filters- door dumo dust monitoring toe te passen verlagen de risico´s voor het productieproces, minder fijnstof in de werkruimte door het toepassen van dumo dust monitoring verlagen het risico op ziekte verzuim en latere claims van beroepszieke van uw werknemers. Beroepsziekte komen pas later aan het licht, terwijl nu al van vele stoffen, die in de vorm van fijnstof in gesloten ruimtes aanwezig zijn, dit bekend is dat deze schadelijk zijn voor de gezondheid.

De regelgeving vanuit de overheid met betrekking tot fijnstof en controle door middel van dust monitoring wordt steeds scherper. De EG norm EN 12779/2004 voor  fijnstof in de houtindustrie is daar een sprekend voorbeeld van.

Wat is een Snifter

Een plug en play monitor die in staat is fijn stofdelen in de lucht te detecteren en een signaal te geven wanneer er te veel stof uitgestoten wordt. 
Het detecteert de stofdelen die men niet ziet, maar wel aanwezig zijn.

Hoe werkt een Snifter  

Door de software die is geïntegreerd kan er een aanvaardbare norm worden vastgesteld, deze kalibratie (schaalverdeling) wordt automatisch uitgevoerd en in het geheugen opgeslagen. 
Zodra er een te hoge waarde is wordt er een signaal  gegeven. 

Met een mA snifter  kan de gemeten emissie waarde worden vastgelegd in het interne geheugen van de sensor en nadien worden uitgelezen.

Waar kan een snifter worden ingezet 

- In elk ventilatie kanaal waar men emissie naar buiten uitstoot.
- Bij ventilatie systemen waar men de lucht zuivert en de werkruimte terug laat instromen.
- Als “broken bag” detectie. 

De Snifter is een low cost monitor en een ontwikkeling van Sintrol Oy Finland en marktleider op het gebied van stofmeting monitors.

Neem voor verdere details en specificaties contact met ons op.

Details en specificaties

Of ga naar Sintrol