Taal:

Explosiegevaar houtstof nog steeds onderschat!

  • Explosie en brand houtstof
19 oktober 2016

WAGENINGEN - Het brand- en explosiegevaar dat houtstof met zich meebrengt wordt in Nederland nog steeds onderschat. Dat zeggen verzekeraars, Inspectie SWZ en de sociale partners in de houtbranche. Het is de hoogste tijd dat de houtverwerkende sector er nu serieus werk van maakt, waarschuwen deskundigen.

Per 1 juli 2016, tien jaar na de implementatie van de ATEX wetgeving, heeft nog maar zo’n 20 procent van de bedrijven aan de EVD (Explosie Veiligheidsdocument)-verplichting voldaan. Bijna iedereen weet dat als houtstof niet goed wordt afgezogen en opgeruimd, brand- en explosiegevaar optreden. Al verschillende keren is hierover in de branche de noodklok geluid.Het is zelfs een speerpunt voor de Inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie. 

Consequenties

“Aan de ene kant wordt, denk ik, het risico wellicht toch nog onderschat,” zegt Leo Porrio, jarenlang Risk Control Consultant bij verzekeringsmaatschappij Amlin (Fortis). “Ondanks het feit dat men beseft dat er gevaar is én dat de consequenties rampzalig kunnen zijn. Aan de andere kant denken veel ondernemers dat de maatregelen duur en ingewikkeld zijn. Maar dat is vaak niet het geval. Met deskundige begeleiding is brand- en explosie¬preventie in relatie tot houtstof goed te realiseren. Een houtverwerkend bedrijf dat, gezien de werkzaamheden en houtstofproductie, een EVD dient te bezitten maar dat niet heeft, schiet tekort in zijn veiligheidsmanagement. Dat kan consequenties hebben bij eventuele schades, met name als geadviseerde maatregelen niet zijn uitgevoerd.” 

Stilgelegd

“Wij treffen regelmatig onveilige situaties aan met betrekking tot houtstof,” zegt Renske Beetstra (senior arbeidsinspecteur bij Inspectie SZW). “Signaleren we onveilige situaties, dan geven we bedrijven de gelegenheid om te verbeteren binnen een vastgestelde tijd. Bij ernstig gevaar voor personen leggen we de werkzaamheden stil. Dat is natuurlijk kostbaarder voor het betreffende bedrijf dan het in orde hebben van een EVD, het naleven van veiligheidsprocedures en het voorlichting geven aan werknemers. Het in huis hebben van een EVD en een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) is verplicht, maar ook het up to date houden van de documenten is belangrijk. Wie dat doet heeft inzicht in zijn eigen situatie en geeft bovendien aan bezig te zijn met veiligheid.” 

Hoogste staat van alertheid

Ieder bedrijf dat met houtstof te maken heeft, wordt dringend aangeraden een geactualiseerd RI&E en EVD-document op te stellen om daarna jaarlijks te checken of het bedrijf nog steeds voldoet aan alle veiligheidspunten. Daarmee verzekert het bedrijf zich van aandacht voor relevante veiligheidsaspecten en bereikt het een hogere staat van alertheid bij medewerkers.

< Bron: De Houtkrant >

« Terug naar nieuwsoverzicht