Taal:

Werken aan bewustwording

6 augustus 2015

 

Eind december 2014 is er een initiatief gestart om een bewustwordingscampagne te organiseren voor de houtbranche met betrekking tot brand en explosie risico’s. Mede gesteund door de branchegroep FLS (Fabrikanten van Luchtzuivering Systemen) van de Metaalunie. Doelstelling is om de mensen die werkzaam zijn in de houtbranche en scholen te informeren over de gevaren van stofexplosies en brandgevaar met betrekking tot houtstofafzuiging. 

Specifieke aanleiding voor de artikelenreeks vormde de calamiteit (brand en/of explosie) bij een bedrijf in 2012 waarbij een slachtoffer viel te betreuren en deverregaande zakelijk- en juridische gevolgen voor de onderneming. De mogelijke onderschatting van brand- en/of explosierisico’s en het niet (voldoende bewijsbaar) voorhanden zijn van een Risico Inventarisatie & Evaluatie volgens de Arbowet inclusief een Explosie Veiligheid Document EVD vormde voor de Arbeidsinspectie een reden tot nader onderzoek en een rechtszaak volgde.

< Bron: De Houtkrant >

« Terug naar nieuwsoverzicht