Taal:

Verzekeren is maatwerk

1 januari 2016

APELDOORN - Goed verzekerd zijn is van groot belang op het moment dat er een calamiteit plaatsvindt. Toch is het voor menig ondernemer lastig in te schatten wat, hoe en voor welk bedrag hij zijn pand moet verzekeren en welke preventieve maatregelen hij moet nemen om te zorgen dat de zaak verzekerbaar blijft.

Door het verzekeringsproduct op de juiste wijze af te stemmen op het risico hoeft een bedrijf niet failliet te gaan na een grote calamiteit, zo stellen Leo Porrio, risk control consultant, en voorheen negen jaar bestuurslid van het Algemeen Schade Preventie Overleg ASPO en Ronald Koster, risicodeskundige bij Burghgraef Van Tiel & Partners in Lekkerkerk. Het juist beoordelen van risico’s vraagt veel kennis en ervaring, omdat het niet altijd om standaardoplossingen gaat. “Het is vaak maatwerk en het blijft mensenwerk”, zegt Porrio. Porrio maakt risico-inventarisaties en als technisch specialist voor wat betreft de houtbranche adviseert hij ondernemers betreffende het verzekeren van bedrijfspanden en inventaris. “Ik maak een rapport met aanbevelingen en dat gaat vervolgens naar de verzekeraar.”

Bedrijfsschadeverzekering 
Ronald Koster weet dat het opstarten van een bedrijf na brand veel tijd en dus geld kost. “Het is voor bedrijven heel moeilijk om een zorgvuldige afweging te maken wat ze nu wel of niet moeten verzekeren. De kosten worden vaak onderschat. Koster ziet dat bij veel (grote) branden de continuiteit van het getroffen bedrijf ernstig in gevaar komt. “Bedrijven hebben vaak een bedrijfsschadeverzekering met een uitkeringstermijn van 52 weken. Bij grote branden zien wij vaak dat deze bedrijven na 52 weken toch failliet gaan. Immers het eerste jaar wordt door de verzekeraar het verzekerd belang uitgekeerd. Daarna moet het bedrijf weer op eigen benen staan, maar dat lukt vaak niet door allerlei vertragende omstandigheden. De herbouw wordt uitgesteld, omdat er bijvoorbeeld schadelijke stoffen in de grond zijn aangetroffen en het terrein gesaneerd moeten worden. Een ander belangrijk punt is bijvoorbeeld de leveringstijd en installatie van nieuwe (extra gefundeerde) machines. Zo kan de ondernemer zijn productie onvoldoende snel oppakken terwijl de uitkeringstermijn (bedrijfsschadeverzekering) afloopt. Na herbouw, installatie en start productie is er echter nog een periode nodig om de verloren gegane klanten terug te winnen en de omzet weer op peil te brengen. In deze periode gaat het vaak mis, omdat het niet vanzelfsprekend is dat de klanten direct terug komen.”

Eerste indruk
Porrio erkent dat voor hem als risk control consultant de eerste indruk van een bedrijf van belang is.”Uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) blijkt onder andere hoe het met de arbeidsomstandigheden is gesteld. Deze is wettelijk verplicht binnen een bedrijf en als de ondernemer deze RI&E op orde heeft, dan weet je dat er ook sprake is van een stuk bewustwording. Datzelfde geldt voor het Explosie VeiligheidsDocument (EVD). Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om zo’n document op te stellen. Heb je geen EVD, dan kan het zijn dat de verzekeraar het vezekeringscontract niet verlengt aan het einde van de contractperiode. Verzekeringscontracten hebben doorgaans een looptijd van een jaar en worden telkens verlengd met de mogelijkheid premie en condities aan te passen.” 

De praktijk 
Burghgraef Van Tiel & Partners is een onafhankelijk risico-inspectiebureau,
dat veelal werkt in opdracht van verzekeraars, maar ook rechtstreeks voor bedrijven die de bedrijfscontinuïteit beter willen waarborgen. Daarbij gaat het altijd om maatwerk. Van oudsher heeft het bedrijf veel expertise in de houtverwerkende industrie. Het bureau richt zich op alle vormen van schade, dus naast brandschade kan het daarbij ook gaan om bijvoorbeeld storm- of waterschade. Koster heeft bij bedrijfsbezoeken meerdere situaties van onoplettendheid gezien. “Een bedrijf dat bijvoorbeeld beschikt over een sprinklerinstallatie op een bepaalde machine die zorgt voor een fors verhoogd brandgevaar. Tijdens regulier onderhoudt wordt door een installatiebedrijf de watervoorziening afgeschakeld in verband met een lekkende koppeling. Vervolgens is men vergeten de watervoorziening weer in te schakelen. Dan denk je als bedrijf de zaken goed voor elkaar te hebben en onderhoud te laten uitvoeren door erkend bedrijf, maar achteraf blijkt dat als er niemand is die controle uitvoert op het gedane werk er zaken over het hoofd worden gezien, die tot een totaal verlies van het betreffende bedrijf had kunnen leiden.” 

Specifieke onderdelen 
Als de controleur van de brandweer/ gemeente een controle uitvoert, denken veel ondernemers dat ze hun zaken goed voor elkaar hebben, maar de wetgeving/wetgever is primair gericht op de persoonsveiligheid en niet op brandveiligheid. Op het ontstaan van de brand wordt niet op geïnspecteerd door de wetgever. Koster: “Wij letten bij inspecties dan ook op heel specifieke onderdelen binnen een bedrijf. Zo leveren breedbandschuurmachines en shredders een bovengemiddeld gevaar voor brand en is een vonkendetectie en blusinrichting in sommige situatie gewenst. 

Bewuste risico’s
Porrio heeft als risk control consultant aardig inzicht hoe de houtbranche omgaat met brand- en explosiegevaar. “Het aantal grote calamiteiten valt relatief gezien wel mee. Maar ik zie wel met enige regelmaat dat bedrijven de zaken niet goed voor elkaar hebben en dus risico’s nemen.. Er wordt ook wel eens gesteld dat in tijden van crisis sprake is van meer branden, maar dat is moeilijk aan te tonen. Wat wel duidelijk is, is dat investeren in veiligheid meestal geld kost en dat geld moet er wel zijn of gefinancierd worden. Dat laatste kan een probleem zijn.” Verzekeren en risico inventarisatie kan niet worden gezien als een zwart-wit verhaal. De omvang van het bedrijf, de aard van de werkzaamheden, het speelt allemaal mee bij de beoordeling en de risico-inventarisaties, zoals Porrio die maakt. “Tussen verzekeraars onderling kunnen interpretatieverschillen aanwezig zijn, maar in het algemeen geldt dat een goed geleid bedrijf, dat beschikt over de noodzakelijke (brand)beveiligingsmaatregelen, gemakkelijker te verzekeren is, dan een als minder goed beoordeeld bedrijf. Reden dus om de zaak op orde te hebben.“

< Bron: De Houtkrant >

« Terug naar nieuwsoverzicht