Taal:
+31 (0)519 32 91 00

EVD praktijkdagen succesvol

  • SKH Wageningen
8 december 2016

WAGENINGEN — Op dinsdag 15 en woensdag 16 november vonden bij SKH in Wageningen de eerste EVD-praktijkdagen plaats. Tijdens de bijeenkomsten kregen vertegenwoordigers van houtverwerkende bedrijven hulp bij het opstellen van het verplichte Explosie­VeiligheidsDocument (EVD).

De deelnemende bedrijven wer­den begeleid door een deskundige van een officiële Qex-certificaat­houder, dus van een fabrikant of leverancier van houtstofafzuigin­stallaties die de kennis bezit om een EVD op te stellen en ruime er­varing heeft op dit gebied. De be­drijven kregen 1-op-1 service van een instructeur die alle bedrijfs­specifieke documentatie en infor­matie met hen doornam en vervol­gens het EVD-document volledig doorliep en controleerde. Na afloop van de sessies resulteerde dit voor ieder bedrijf in een Bewijs van Deelname, uitgereikt door ATEX­-deskundige bij SKH, Bram Hem­mer. De deelnemers gingen naar huis met een gecontroleerd Explo­sieVeiligheidsDocument (EVD) en een Plan van Aan

Wettelijk verplicht

Het EVD-document geeft inzicht in mogelijk aanwezige explosiegeva­ren en voorkomt ongelukken en eventuele discussies met de inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappijen. Evenals mogelij­ke torenhoge kosten in de nabije toekomst. Daarnaast levert een EVD-document een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van medewerkers en de onderneming. Elk bedrijf dat werkt met explosie-gevaarlijke stoffen is wettelijk ver­plicht om in het bezit te zijn van een EVD-document (ATEX 153, voorheen ATEX 137). In geval van calamiteiten of bij inspectie door de overheid moeten bedrijven aan­tonen dat er over de explosieveilig­heid is nagedacht. Met een EVD en bijbehorend Plan van Aanpak (PvA) staat een onderneming sterk.

Geïnteresseerden die niet in de gelegenheid zijn geweest om deel te nemen aan één van deze prak­tijkdagen, maar graag willen we­ten wat SKH voor hen kan beteke­nen in de begeleiding bij het op­stellen van het verplichte EVD kunnen contact opnemen met SKH of Holtrop & Jansma,

< Bron: De Houtkrant >

  • EVD praktijkdagen succesvol
« Terug naar nieuwsoverzicht